Close

Ochrona danych

Zamównie, dane osobowe oraz dane dotyczące płatności są chronione przez techniczne systemy ochronne a także przez dodatkowe procesy zabezpieczające.

Dotyczy to danych transferowanych jak również danych zapisanych na naszym serwerze.

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przekazanych nam danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą lub przed dostępem osób nieupoważnionych. Kwota rachunku może być zapłacona za pomocą przedpłaty, pobrania, usługi PAYPAL lub karty kredytowej.

Zaprenumeruj biuletyn
Adres e-mail: